TERMINY REKRUTACJI

Z dniem 2 kwietnia 2024 od godz 10.00 rekrutujemy do  oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Montessori.

tel: 513 14 14 30

KONTAKT: SEKRETARIAT SZKOŁY

REKRUTACJA DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII MONTESSORI

 

         POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 2 kwietnia godz. 10.00 do 12 kwietnia godz.15.00

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej ,  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków .

do 18 kwietnia godz. 10.00

Podanie do telefonicznie wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych.

do 18 kwietnia godz 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do placówki, w postaci pisemnego oświadczenia.

do 26 kwietnia godz. 15.00

 
 
 

 

       POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

7 czerwca godz. 10.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 7 czerwca godz. 10.00 do 14 czerwca godz.15.00

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej ,  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków .

do 19 czerwca godz. 10.00

Podanie do telefonicznie wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych.

do 19 czerwca godz 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do placówki, w postaci pisemnego oświadczenia.

do 26 czerwca godz. 15.00

 
 
 
KROK 1

WEJŚCIE
strona www.montessori.szkoła.radom.pl

KROK 2

WEJŚCIE Oświata System Logowania-Rektutacja  wybierz