Ważna informacja dotycząca kontaktu z rodzicami i instytucjami!

Wszystkie formy porozumiewania się z rodzicami ucznia, instytucjami współpracującymi, przez wychowawców i Pedagoga Szkolnego, Pedagoga Specjalnego z dniem 17.02.2024 stosuje się w formie:

przez sekretariat szkoły, pod nr tel.: 513 14 14 30

w przypadku Instytucji: Sąd, Policja, MOPS – kontakt stosuje się w porozumieniu z Pedagogiem Szkolnym przez  Dyrektora Szkoły

pozostałe w formie tylko pisemnej