KADRA


Kadra

Nasi wychowawcy to absolwenci kierunków: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.  Nauczyciele języka angielskiego posiadają pełne kwalifikacje do nauczania języków obcych  i co najmniej kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Nasi instruktorzy mają uprawnienia do prowadzenia zajęć i doświadczenie w pracy z dziećmi. Większość z nich współpracuje z nami od lat.Tutor personalny – systematycznie współpracuje z kadrą pedagogiczną i rodzicami. Na podstawie obserwacji doradza wychowawcom i wspiera ich pracę. Prowadzi jednocześnie warsztaty dla dzieci  – Program profilaktyki przeciwdziałania agresji. Pedagog prowadzi również indywidualne konsultacje w zakresie adaptacji dziecka do przedszkola oraz dla rodziców, którzy przygotowują dzieci do startu szkolnego. Logopeda – wszystkie dzieci objęte są profilaktyka logopedyczną, której częścią jest przeprowadzana corocznie na początku września bezpłatna diagnoza logopedyczna. Nauczyciele wychowawcy podczas zajęć edukacyjnych codziennie prowadzą z dziećmi ćwiczenia artykulacyjne, dbają o prawidłowe wymawianie głosek i wspierają logopedę w jego terapii.