MISJANaszą misją jest stwarzanie dzieciom warunków i możliwości rozwoju w specjalnie przygotowanym otoczeniu tak, by mogły rozwijać drzemiący w nich potencjał twórczy oraz budować solidny fundament do dalszego rozwoju i życia we współczesnym świecie. Chcemy dostarczyć dziecku okazji do rozwijania zdolności interpersonalnych w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi.

Drogowskazem dla nas jest pedagogika dr Marii Montessori, która odnosi się z wielkim szacunkiem do pracy, jaką musi wykonać dziecko w procesie dorastania. „Pomóż mi zrobić to samodzielnie” – te słowa, które stały się mottem Montessori są dla nas wskazówką jak należy wspierać dziecko w jego rozwoju.

Poprzez stworzenie anglojęzycznego środowiska podczas zabaw, zajęć dydaktycznych, posiłków, spacerów oraz w formie lekcji chcemy dać dzieciom możliwość naturalnego przyswojenia języka, który jest kluczem do współczesnego świata.