INFORMACJE DLA RODZICA


HARMONOGRAM REKRUTACJI       KRYTERIA REKRUTACJI     RADA RODZICÓW   PROJEKT Zaczytane Montessori 

 Akademia Montessori dla dzieci:

w programie m.in.

– lodowisko

– zajęcia artystyczne

– zajęcia plastyczne

– zajęcia montessori

– kino montessori

– zajęcia sportowe

– zajęcia taneczne

Więcej informacji w sekretariacie szkoły.


Rozpoczynamy realizację projektu „Zaczytane Montessori”, Beneficjentami są dzieci i ich rodzice. Projekt realizowany będzie raz w tygodniu/wtorek/ w godzinach 9.00-12.00. Bardzo proszę Rodziców o zgłoszenie chęci udziału w tym działaniu. Celem będzie spotkanie ze sztuką i literaturą. Produktem są: zajęcia plastyczne , artystyczne , teatralne, metoda dramy, memory, edukacja montessori. Utworzona zostanie fotorelacja w formie albumu. Projekt trwa do 3 miesięcy.
Zapewniamy kontynuację tego działania po odbyciu projektu.

Harmonogram:
wybór bajek
zgłoszenie rodzica
przydział zadań instruktorom:
– zajęć plastycznych
– zajęć artystycznych
– zajęć teatralnych
– zajęć  montessori
– obsługi strony internetowej

Koordynator projektu :
Dyrektor Szkoły Montessori mgr Anna Maciejewska


 

Zapoznajcie się z filmem i razem zaśpiewajcie:)

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY


 

Bardzo prosimy przede wszystkim o wygodny i bezpieczny strój dziecka

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie zabawek, odzieży, butów przyniesionych przez dzieci z domu.

ZASADY
PRZYJAZNEJ ADAPTACJI W PRZEDSZKOLU

Na podstawie doświadczeń i obserwacji prób adaptacji dzieci do przedszkola, inicjowanych przez ich rodziców, zwracamy się z prośbą o przestrzeganie kilku zasad, które pozwolą by te działania były przyjazne zarówno dla adaptującego się dziecka, jak i dla pozostałych dzieci w grupie.
Najpierw trzeba sobie uzmysłowić czym jest sama adaptacja, a więc mówiąc najprościej, to nic innego jak przyzwyczajanie się do nowej sytuacji, którą w tym wypadku jest funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Po to by osiągnąć zamierzony efekt dziecko powinno zostać przyzwyczajone do warunków, które tu zastanie, a w szczególności do tego, że musi pozostać samo w nowym środowisku (dzieci, personel) i przestrzegać obowiązujących tu zasad. Nie nauczy się tego spędzając wiele miesięcy na częstej zabawie z mamą w grupie rówieśników, bo to nie jest naturalna sytuacja przedszkolna. Nadmierne przedłużanie tego czasu prowadzi do utrwalenia obrazu całej sytuacji: „Jak mi się chce idę z mamą bawić się i pracować z dziećmi”.
REGULAMIN
Regulamin oddziałów wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny i społeczno-emocjonalny. Postrzegając go wspólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa