PROJEKT Zaczytane Montessori

Rozpoczynamy realizację projektu „Zaczytane Montessori”, Beneficjentami są dzieci i ich rodzice. Projekt realizowany będzie raz w tygodniu/wtorek/ w godzinach 9.00-12.00. Bardzo proszę Rodziców o zgłoszenie chęci udziału w tym działaniu. Celem będzie spotkanie ze sztuką i literaturą.

Produktem są: zajęcia plastyczne, artystyczne, teatralne, metoda dramy, memory, edukacja montessori. Utworzona zostanie fotorelacja w formie albumu.

Projekt trwa do 3 miesięcy.
Zapewniamy kontynuację tego działania po odbyciu projektu.

Harmonogram:
wybór bajek
zgłoszenie rodzica


przydział zadań instruktorom:
– zajęć plastycznych
– zajęć artystycznych
– zajęć teatralnych
– zajęć  montessori
– obsługi strony internetowej