Science

Program
międzynarodowy

Nasza szkoła z Oddziałami Przedszkolnymi realizuje jeden z najlepszych na świecie programów edukacyjno-wychowawczych – IGCSE. Program ten kładzie nacisk na rozwijanie postaw takich jak: ciekawość badawcza, samodzielność myślenia i samodzielność w ogóle, pewność siebie, odwaga, niezależność opinii, wrażliwość artystyczna, poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aktywność społeczna, empatia, umiejętność odgrywania różnych ról społecznych.

Zgodnie ze standardami IGCSE podstawowymi zdaniami przedszkola są:

  • społeczny rozwój wychowanka realizowany dzięki zajęciom w grupach mieszanych wiekowo,
  • wspieranie dziecka w poznawaniu świata i odnajdywaniu w nim swego miejsca dzięki otwartości przedszkola na środowisko (udział w spektaklach teatralnych, wycieczki do muzeów, wyprawy do parków, udział w turniejach sportowych i festiwalach twórczości dziecięcej), umożliwienie codziennego kontaktu z językiem angielskim. Program realizują nauczyciele władający biegle językiem angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim.

Nasze zainicjowane naturalnymi zachowaniami dzieci podejście do nauki ma na celu inspirowanie
i odzwierciedlanie zainteresowań najmłodszych. Wykwalifikowani nauczyciele reżyserują swoje interakcje z dziećmi, aby zapewnić im stymulujące zajęcia i przekazać wiedzę ważną na danym etapie nauczania. Sale lekcyjne są aranżowane w taki sposób, aby realistycznie przybliżać życiowe sytuacje lub miejsca i wzmóc ciekawość poznawczą.

Naszym zadaniem jest inspirowanie każdego dziecka, aby dawało z siebie wszystko, cieszyło się
i osiągało swój pełny potencjał w każdym aspekcie życia szkolnego.

W Montessori rodzice są ściśle zaangażowani w naukę i rozwój swoich dzieci.  Od 2015 roku nauczanie dwujęzyczne rozszerzyliśmy o edukację międzynarodową

   NAUKI PRZYRODNICZE SZTUKA ANGIELSKI 

PRZEDMIOTY

CHEMISTRY

NAUKI PRZYRODNICZE
Od samego początku wdrażamy nauki przyrodnicze oparte na samodzielnej dedukcji. Twoje dziecko zacznie zadawać pytania i będzie stymulowane przez stosowanie systematycznych testów i obserwacji, aby pomóc mu
w poznawaniu otaczającego go świata. Twoje dziecko zbada budowę i zachowanie roślin, zwierząt i ludzi oraz jak możemy wykorzystać właściwości materiałów; jak zmiany sezonowe wpływają na pogodę i środowisko. Podczas lekcji przedmiotów ścisłych w naszym międzynarodowym przedszkolu w Warszawie Twoje dziecko nauczy się obserwować zmiany zachodzące
w czasie, dostrzegać wzorce, grupować, identyfikować
i klasyfikować obiekty, wykonywać proste testy porównawcze oraz używać prostego, naukowego języka do opisu zjawisk i obserwacji.