PLAN DNIA


ZAJĘCIA DODATKOWE       DZIEŃ 6 LATKA

BILINGUAL PRESCHOOL

otateczna wersja ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY


Świadczenia w ramach pakietu:

  • opieka w godzinach 7.30 – 16.00

  • zajęcia  w języku polskim i angielskim,

  • spotkania z nauką, sztuką i ciekawymi gośćmi,

  • warsztaty muzyczne oraz warsztaty przyrodnicze,

  • logopeda – konsultacje oraz wdrażanie profilaktycznych,

  • profesjonalne przygotowanie dzieci do spełniania obowiązku szkolnego – dwuetapowa diagnoza dojrzałości szkolnej – programy naprawcze i programy indywidualnego rozwoju dla dzieci zdolnych,

  • warsztaty i spotkania z uczniami dwujęzycznej   Partner International Primary School  w ramach programu: Moja Szkoła