PLAN DNIA


ZAJĘCIA DODATKOWE       FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

BILINGUAL PRESCHOOLŚwiadczenia w ramach pakietu:

  • opieka w godzinach 7.30 – 14.00

  • świetlica czynna 13.00-17.00/we wrześniu wypełnienie dokumentacji-24 miejsc/
  • zajęcia  w języku polskim i angielskim,

  • spotkania z nauką, sztuką, literaturą,

  • rytmika, zajęcia Montessori,

  • logopeda – konsultacje oraz wdrażanie profilaktycznych,

  • profesjonalne przygotowanie dzieci do spełniania obowiązku szkolnego – dwuetapowa diagnoza dojrzałości szkolnej – programy naprawcze i programy indywidualnego rozwoju dla dzieci zdolnych,

  • warsztaty i spotkania z uczniami dwujęzycznej   Partner International Primary School  w ramach programu: Moja Szkoła