EDUKACJA


ZAJĘCIA DODATKOWE       FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

BILINGUAL PRESCHOOLPROPOZYCJE EDUKACJI

 • opieka w godzinach 7.30 – 12.00

 • świetlica czynna 13.00-17.00 /we wrześniu wypełnienie dokumentacji-24 miejsc/
 • zajęcia  w języku polskim i angielskim,

 • spotkania z nauką, sztuką, literaturą,

 • rytmika, zajęcia Montessori,

 • logopeda – konsultacje oraz wdrażanie profilaktycznych,

 • profesjonalne przygotowanie dzieci do spełniania obowiązku szkolnego – dwuetapowa diagnoza dojrzałości szkolnej – programy naprawcze i programy indywidualnego rozwoju dla dzieci zdolnych,

 • warsztaty i spotkania z uczniami dwujęzycznej   Partner International Primary School  w ramach programu: Moja Szkoła

 • szachy
 • kulinaria
 • laboratorium chemiczne
 • zajęcia taneczne
 • trening pamięci
 • zajęcia artystyczne