ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia dodatkowe :szachy, nauka języka drugiego języka obcego, gimnastyka korekcyjna, religia,  zabawy grupowe, swobodne w kącikach zainteresowań, eksperymenty chemiczne.