PROJEKT

Leśne duszki i grzyby

Projekt Leśne duszki i grzyby -dostrzeganie różnic w wyglądzie parku i lasu zapoznanie z grzybami jadalnymi i niejadalnymi usprawnianie motoryki rąk rozpoznawanie rytmu podczas zabaw muzycznych.

MADALENA STARZYŃSKA