Celem zajęć jest wszechstronny rozwój  naszych uczniów w obrębie edukacji filmowej, kształtowanie postawy uczestnika i odbiorcy kultury oraz rozwijanie umiejętności pracy w zespole, integracja grupy. Promowanie postawy aktywnej i twórczej.