Spacer edukacyjny – Pomnik Strażaków

Dzieci z oddziału przedszkolnego odwiedziły pomnik znajdujący na skwerku przed siedzibą Straży Pożarnej. Został on wystawiony w 1996r. w hołdzie strażakom poległym w obronie ojczyzny oraz w akcjach ratowniczo-gaśniczych.Dzieci zostały zapoznane z zadaniami Państwowej Straży Pożarnej ,która to nie tylko zajmuje się walką z pożarami, ale i pozostałymi zagrożeniami dla zdrowia   i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego. Dowiedziały się także, że do zadań straży pożarnej należy także usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof.