PLAN DNIA


ZAJĘCIA DODATKOWE       DZIEŃ 6 LATKA

BILINGUAL PRESCHOOLŚwiadczenia w ramach pakietu:

  • opieka w godzinach 7.30 – 16.00

  • zajęcia  w języku polskim i angielskim,

  • spotkania z nauką, sztuką i ciekawymi gośćmi,

  • warsztaty muzyczne oraz warsztaty przyrodnicze,

  • logopeda – konsultacje oraz wdrażanie profilaktycznych,

  • profesjonalne przygotowanie dzieci do spełniania obowiązku szkolnego – dwuetapowa diagnoza dojrzałości szkolnej – programy naprawcze i programy indywidualnego rozwoju dla dzieci zdolnych,

  • warsztaty i spotkania z uczniami dwujęzycznej   Partner International Primary School  w ramach programu: Moja Szkoła

INFORMACJE DLA RODZICA

 


HARMONOGRAM REKRUTACJI       KRYTERIA REKRUTACJI       PODSTRONA 7       PODSTRONA 8       PODSTRONA 9


Zebrania z Rodzicami
30.08.2019r  –  15.30 -16.30
sala nr 3
wychowawca  P. Magda


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

2 WRZEŚNIA  2019 r  godzina 10.00-11.00 sala nr 4 


Zapoznajcie się z filmem i razem zaśpiewajcie:)

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY


WYPRAWKA 6 LATKA
TROPICIELE MONTESSORI

ROK SZKOLNY 2019/2020

oddziały przedszkolne
• 2 pędzle
• Plastelina- 2 pudełka
• Kredki ( ołówkowe)
• 2 ołówki, gumka
• Temperówka z pojemnikiem
• Nożyczki zaokrąglone
• Klej w sztyfcie
• 2 teczki papierowe na gumkę
• Obuwie zmienne i worek na obuwie
• Strój gimnastyczny (koszulka i spodenki) w worku na sznurek
• Mundurek szkolny: polo bawełniane z krótkim rękawem w kolorze granatowym z logo szkoły
Prosimy rodziców o podanie rozmiaru / będzie można dobrać rozmiar po przymierzeniu koszulki Polo/2 września na spotkaniu z wychowawcą- koszt koszulki 40 zł , prosimy nie kupować pudełek na przybory.

Artykuły higieniczne:
1.Chusteczki nawilżone x1 szt.
2.Chusteczki higieniczne suche w pudełku x2szt.
3.Ręcznik mały z pętelką (podpisany)
4.Szczoteczka do zębów, pasta i kubek bez ucha (podpisane)


Wyprawka 4-5 latki
Bambini Montessori 

Artykuły do prac plastycznych:

1. Teczka z gumką (podpisana) na prace plastyczne
2. Ryza papieru białego(xero)
3. Ryza papieru kolorowego ( xero)
4. Blok techniczny biały A4
5. Blok techniczny kolorowy A3 i A4
6. Zeszyt papieru kolorowego (wycinanka)
7. Kredki Bambino ołówkowe x 2 op.
8. Klej w sztyfcie DUŻY x3 ( TETIS)
9. Klej introligatorski w tubce x1 szt. ( klej CR)
10.Plastelina większa ( ASTRA)
11.Pędzel do farb ( gruby, cienki)
12.Nożyczki
13.Bibuła ( dwa dowolne kolory)


Artykuły higieniczne:
1.Chusteczki nawilżone x1 szt.
2.Chusteczki higieniczne suche w pudełku x2szt.
3.Ręcznik mały z pętelką (podpisany)
4.Szczoteczka do zębów, pasta i kubek bez ucha (podpisane)


Ponadto dla wszystkich dzieci:
1. kapcie – na podeszwie antypoślizgowej, wygodne i łatwe do wkładania bez sznurowadeł, mogą być na gumkę, rzepy lub wciągane (podpisane),
Bardzo prosimy przede wszystkim o wygodny i bezpieczny strój dziecka

Wszystkie ubrania i zabawki domowe dziecka w szkole powinny być oznakowane (imieniem bądź inicjałami), gdyż dzieci często gubią drobne części swojej garderoby, a gdy kilkoro dzieci ma je takie same, nie sposób ich rozpoznać. Dotyczy to też rękawiczek, szalików itp.

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie zabawek, odzieży, butów przyniesionych przez dzieci z domu.

ZASADY PRZYJAZNEJ ADAPTACJI DO PRZEDSZKOLA

Na podstawie doświadczeń i obserwacji prób adaptacji dzieci do przedszkola, inicjowanych przez ich rodziców, zwracamy się z prośbą o przestrzeganie kilku zasad, które pozwolą by te działania były przyjazne zarówno dla adaptującego się dziecka, jak i dla pozostałych dzieci w grupie.
Najpierw trzeba sobie uzmysłowić czym jest sama adaptacja, a więc mówiąc najprościej, to nic innego jak przyzwyczajanie się do nowej sytuacji, którą w tym wypadku jest funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Po to by osiągnąć zamierzony efekt dziecko powinno zostać przyzwyczajone do warunków, które tu zastanie, a w szczególności do tego, że musi pozostać samo w nowym środowisku (dzieci, personel) i przestrzegać obowiązujących tu zasad. Nie nauczy się tego spędzając wiele miesięcy na częstej zabawie z mamą w grupie rówieśników, bo to nie jest naturalna sytuacja przedszkolna. Nadmierne przedłużanie tego czasu prowadzi do utrwalenia obrazu całej sytuacji: „Jak mi się chce idę z mamą bawić się i pracować z dziećmi”.
REGULAMIN
Regulamin oddziałów wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny i społeczno-emocjonalny. Postrzegając go wspólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.

KADRA

 


PODSTRONA 10       PODSTRONA 11       PODSTRONA 12       PODSTRONA 13       PODSTRONA 14


Kadra

Nasi wychowawcy to absolwenci kierunków: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.  Nauczyciele języka angielskiego posiadają pełne kwalifikacje do nauczania języków obcych  i co najmniej kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Nasi instruktorzy mają uprawnienia do prowadzenia zajęć i doświadczenie w pracy z dziećmi. Większość z nich współpracuje z nami od lat.Tutor personalny – systematycznie współpracuje z kadrą pedagogiczną i rodzicami. Na podstawie obserwacji doradza wychowawcom i wspiera ich pracę. Prowadzi jednocześnie warsztaty dla dzieci  – Program profilaktyki przeciwdziałania agresji. Pedagog prowadzi również indywidualne konsultacje w zakresie adaptacji dziecka do przedszkola oraz dla rodziców, którzy przygotowują dzieci do startu szkolnego. Logopeda – wszystkie dzieci objęte są profilaktyka logopedyczną, której częścią jest przeprowadzana corocznie na początku września bezpłatna diagnoza logopedyczna. Nauczyciele wychowawcy podczas zajęć edukacyjnych codziennie prowadzą z dziećmi ćwiczenia artykulacyjne, dbają o prawidłowe wymawianie głosek i wspierają logopedę w jego terapii.

SYSTEM PEDAGOGICZNY I WYCHOWAWCZY PEDAGOGIKA MONTESSORI

1. SYSTEM PEDAGOGICZNY MARII MONTESSORI

Sylwetka Marii Montessori

Maria Montessori urodziła się we Włoszech w 1870r., zmarła w Holandii w 1952r. Ukończyła studia uniwersyteckie w Rzymie na wydziale medycznym i została pracownikiem kliniki psychiatrycznej. Obserwowała zachowania dzieci niepełnosprawnych umysłowo dostrzegając zależność rozwoju umysłowego od zdolności manualnych.  Osiągnięcia w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi skierowały zainteresowania M. Montessori na pracę z dziećmi zdrowymi. W czasie studiów filozoficznych i psychologicznych oraz pracy w założonym przez siebie rzymskim przedszkolu „Casa dei bambini” prowadziła obserwacje i tworzyła swoją metodę. Podpatrywała zainteresowania dzieci, ich spontaniczną aktywność, co pomogło jej w opracowaniu oryginalnego materiału rozwojowego, który sprzyjał głębokiej koncentracji dzieci. Montessori zaliczana jest do reformatorów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Doświadczenia praktyczne w pracy z dziećmi, studia pogłębiające wiedzę o dziecku, stały się podstawą do skonstruowania przez nią interesującej koncepcji Wszechświata i człowieka[1].

Koncepcja rozwoju dziecka według Marii Montessori

Dziecko w koncepcji M. Montessori traktowane jest podmiotowo (jako odrębna, indywidualna jednostka), jako istota dążąca do uzyskania niezależności od dorosłych przez aktywność i samodzielne działanie. Czynnikiem rozwoju i podstawą wychowania jest aktywność dziecka (stanowi ona naturalną potrzebę, a równocześnie oznakę i warunek rozwoju). Tak jak w sensie biologicznym nikt nie może rosnąć za dziecko, tak od strony psychologicznej, duchowej nikt w tak rozumianym rozwoju nie może wyręczyć dziecka, jest ono niezastąpionym przez   nikogo budowniczym, mistrzem i twórcą własnej osobowości[2].Rozwój dziecka dokonuje się według indywidualnego planu rozwoju, który jest charakterystyczny dla każdego człowieka. Zgodnie z przyjętym założeniem, nie należy tworzyć z góry utrwalonego systemu wychowawczo-dydaktycznego dla dziecka, nie licząc się z jego indywidualnym rozwojem. Pomoc wychowawcza musi być dostosowana do dziecka w myśl tezy Daj mi czas, w której wyrażony jest szacunek dla praw rozwojowych.
M. Montessori pod pojęciem wychowania rozumie szeroko pojętą edukację. Wychowanie jest udzielaniem dziecku pomocy, wspieraniem jego rozwoju indywidualnego, psychofizycznego, emocjonalnego, umysłowego i duchowego, które należy rozpocząć w momencie narodzin[3]. Istotą wychowania jest doprowadzenie dziecka do samodzielności, niezależności od dorosłych, odpowiedzialności za siebie i świat (jest to pośredni charakter wychowania).
Twórczyni systemu wyodrębniła dwa niezwykle ważne elementy rozwoju dziecka. Jeden z nich nazwała  chłonnym (absorbującym) umysłem, czyli stanem  gotowości umysłowej dziecka do trwałej i całościowej rejestracji w podświadomości napływających z otoczenia bodźców tworzących jego indywidualne predyspozycje[4]. Drugi element to okresy szczególnej  wrażliwości, które występują u każdego dziecka, jako pewne bloki czasowe, w których dziecko interesuje się tylko jednym elementem ze swojego otoczenia z wyłączeniem pozostałych[5].  W tych okresach – fazach występuje szczególna wrażliwość na bodźce wysyłane z otoczenia, a dziecko wykazuje podwyższoną gotowość do ich przyjęcia – co jest równoznaczne z dużymi możliwościami wyuczenia się określonej umiejętności, czy nabycia wiedzy o świecie. Montessori uważała, że rozwój dziecka dokonuje się przez różne stopnie wspólne wszystkim ludziom, a wystąpienie okresów szczególnej wrażliwości ma indywidualny charakter i nasilenie. Ponadto występowanie wrażliwych faz zawarte jest w indywidualnym planie rozwoju i nie można ich sztucznie wywołać. Ważne jest zaobserwowanie tej szczególnej otwartości na poznawanie i zdobywanie różnorakich umiejętności ponieważ, kiedy minie niezauważona, zamierzone wyniki osiąga się już dzięki świadomej pracy z trudem, wysiłkiem i dużym nakładem woli.
Montessori wymienia kilka charakterystycznych okresów szczególnej wrażliwości w rozwoju małego dziecka[6]. Około 1 roku życia pojawia się potrzeba porządku (może ujawniać się również koło 2 – 4 miesiąca życia), która charakteryzuje się potrzebą pewnych stałych regularnych sytuacji, czynności itp. Dzięki porządkowi zewnętrznemu dziecko tworzy porządek wewnętrzny oraz buduje poczucie bezpieczeństwa. W pierwszych trzech latach życia dziecka ujawnia się wrażliwość na mowę (faza wrażliwości na przyswajanie języka, rozpoznawanie głosu rodziców, obserwowanie mowy mamy) oraz wrażliwość na chodzenie (wrażliwość na ruch i wrażenia zmysłowe, ćwiczenie funkcji chodzenia, charakterystyczny upór). Montessori nazywa ten okres  powtórnymi narodzinami dziecka ponieważ stanowi on przejście od okresu bezbronnego niemowlęctwa do okresu aktywnego człowieka.
Między 2,6 i 7 rokiem życia dostrzegana jest wrażliwość na społeczne relacje i normy, dziecko wykazuje zainteresowanie  innymi dziećmi, identyfikuje się z grupą, podejmuje zabawy z innymi, uczy się reguł, zasad i sposobu funkcjonowania w grupie, a przede wszystkim buduje relacje międzyosobowe. Wrażliwość na małe przedmioty  polega na zainteresowaniu i wyodrębnianiu z otoczenia przez dziecko małych przedmiotów, które zbiera, i w ten sposób buduje swoją wiedzę o świecie (od szczegółu do ogółu), rozwija systematyczne myślenie, kształtuje koordynację ruchową, rozwija mięśnie. Dziecko w wieku przedszkolnym poznaje świat, a dzięki wrażliwości na uczenie się przez zmysły przyswaja sobie cechy przedmiotów z otoczenia, manipulując nimi i badając wszystkimi zmysłami.
Gdy w wrażliwej fazie dojdzie do długotrwałej pogłębionej koncentracji na danej czynności mówimy o zjawisku polaryzacji uwagi. Dziecko wtedy często powtarza ulubioną czynność – sprzyja to wyuczeniu a po wykonaniu pracy nie jest zmęczone. Czynność wielokrotnie powtarzana sprawia dziecku radość i zadowolenie. Wszystkie wysiłki dydaktyczne Montessori skierowała na możliwości wywołania polaryzacji uwagi ponieważ dziecko potrafiące się skoncentrować uczy się chętnie, szybko, łatwo, bez wysiłku.
Następstwem tego zjawiska jest normalizacja – stan wewnętrznej psychicznej równowagi i harmonii. Dziecko jest wówczas spokojne, opanowane, wrażliwe na ład i dyscyplinę zewnętrzną, otwarte na potrzeby innych, potrafiące samodzielnie działać[7].
Znormalizowane dziecko wierzy w swoje możliwości rozwoju, ma poczucie własnej wartości, staje się odpowiedzialne za siebie i za innych, uniezależnia się od zewnętrznych wpływów. Normalizacja jest głównym celem rozwoju i wychowania[8].


 PODSTAWY PEDAGOGICZNE SYSTEMU WYCHOWAWCZEGO MARII MONTESSORI

Podstawy pedagogiczne systemu wychowawczego Montessori opierają się na koncepcji przygotowanego otoczenia oraz pośredniej roli dorosłego, który jest towarzyszem dziecka w jego rozwoju[9]. Zadaniem osoby dorosłej jest organizowanie takiego otoczenia w domu, przedszkolu, szkole, by wspierać indywidualny rozwój dziecka.
Otoczenie powinno dostarczać bodźców, „impulsów” odpowiadających wrażliwym fazom i umożliwiających częstą polaryzację uwagi.
Przygotowane otoczenie to bogate, odpowiednio zorganizowane, dostosowane do właściwości psychicznych dziecka środowisko wychowawcze, w którym może dokonywać się jego rozwój i aktywność. Wyróżnia się trzy aspekty przygotowanego otoczenia: materialny, społeczny i dynamiczny.

Pojęcie wychowanie kosmiczne zostało wprowadzone przez Marię Montessori i oznacza obszar edukacji dotyczący ogólnej wiedzy o Wszechświecie. Wychowanie kosmiczne w swym dydaktyczno-metodycznym programie umożliwia dziecku dostęp do kultury i natury w całościowym ujęciu, tzn. w relacjach, we wzajemnych stosunkach jako poznanie przestrzeni życia i działania. W planie kosmicznym każda rzecz i każda żywa istota ma swoje zadanie do spełnienia. Odkrywanie celu istnienia świata i człowieka jest podstawą wychowania kosmicznego. To odkrywanie wiąże się z ukazaniem dziecku w całości kultury, historii, geologii, biologii i ich związków. Takie całościowe ujęcie przedmiotów można nazwać nauczaniem integralnym. Montessori nie chce dziecku przekazać wiedzy ze wszystkimi szczegółami do zapamiętania i powtarzania, ale pragnie go zadziwić ewolucją świata, w którym szczególną rolę spełniał człowiek wykorzystując swoją  inteligencję, chce zainteresować dziecko pięknem, budową i niezwykłością świata. Pokazuje mu, że zadaniem człowieka jest panowanie nad światem, ulepszanie go, pamiętając i przestrzegając zasady sprawiedliwości i miłości, jako kosmiczne zasady dane przez Boga –Stwórcę[11]. Celem każdego człowieka jest wykonywanie własnego zadania w przekształcaniu świata, i dokończenie dzieła Stworzenia. Człowiek jako istota myśląca, czująca i inteligenta, działając tworzy kulturę, cywilizację. Celem wychowania kosmicznego jest zatem pomoc dziecku w zrozumieniu świata i swojej własnej odpowiedzialności, w odkryciu prawdy o sobie i o rzeczywistości.
Materiał rozwojowy Montessori proponowany jest dziecku zależnie od jego potrzeb i możliwości w strefie jego najbliższego rozwoju zgodnie z koncepcją psychologiczną Lva S. Wygotskiego[12]. Dziecko może jednocześnie być zainteresowane pracą z materiałem w ramach różnych obszarów edukacyjnych i podejmować równoległe działania.
Materiał Montessori spełnia określone, ważne z punktu widzenia pracy dziecka, zasady:

zasada estetyki – atrakcyjność, zaproszeniowy charakter, materiał powinien przyciągać   uwagę dziecka kolorem, kształtem…, muszą zachęcać do pracy, absorbować, skłaniać do powtarzania ćwiczeń,

izolacja jednej trudności – przejrzysta budowa materiału, ma ukazywać jeden problem do rozwiązania (np. różnicowanie kształtu, wielkości czy barwy), elementy tworzące zestaw różnią się tylko jedną cechą, podczas pracy nic nie może dziecka rozpraszać (na dywaniku lub stoliku rozłożony może być tylko jeden zestaw do pracy), słowa ograniczone do minimum (dziecko uczy się przez doświadczenie),

kontrola błędów – materiał jest tak zbudowany, że dziecko potrafi samodzielnie zauważyć popełniony błąd i korygować go – umożliwia to samodzielną pracę, uniezależnia dzieci od oceny dorosłego; samokontrola prowadzi do budowania poczucia własnej wartości i dokładności działania

zasada ograniczenia materiału – materiał  występuje w pojedynczych egzemplarzach (we wszechświecie nie ma dwóch jednakowych rzeczy), walory wychowawcze – respektowanie potrzeb innych, ustępowanie koledze, ustalanie kolejności pracy z materiałem,

zasada kontynuacji (stopniowanie trudności) – cały materiał jest ze sobą logicznie powiązany, stanowi integralną całość, przechodzenie od materiału konkretnego do coraz bardziej abstrakcyjnego, praca z materiałem przygotowuje do wykonania kolejnych ćwiczeń.

Funkcje materiału rozwojowego to przede wszystkim:

– rozwijanie zdolności percepcyjnych, sensorycznych, umysłowych, zdobywanie wiedzy, rozumienie pojęć, przejście do działania na poziomie abstrakcyjnym,

– porządkowanie, klasyfikowanie zdobytych przez dziecko doświadczeń  i wrażeń,

– diagnozowanie – wykrywanie zaburzeń i trudności, określenie poziomu rozwoju i potencjalnych możliwości dziecka.

Aspekt społeczny przygotowanego otoczenia to w szczególności zróżnicowana pod względem wieku grupa dzieci – przypominająca grupę naturalną (bywa, że są w niej rodzeństwa) – rodzinę wielodzietną. Dzięki tak funkcjonującej grupie, dzieci  przyjmują różne role społeczne, młodsze uczą się od starszych, starsze opiekują się młodszymi, pomagają im, wzbudza się wzajemny szacunek i respektowanie potrzeb innych, nawiązują się relacje. W przygotowanym otoczeniu aspektem społecznym jest również osoba nauczyciela, która integralnie należy do niego, jest jego twórcą i organizatorem, troszczy się o ład i porządek, kompletność i estetykę materiałów, jest inicjatorem i pomocnikiem dziecka w jego rozwoju i podejmowaniu aktywności, jest wnikliwym obserwatorem, podąża za dzieckiem, ale go nie wyprzedza. Osobę dorosłą powinna cechować miłość i szacunek do dzieci, cierpliwość i opanowanie. Umiejętnie powinien współpracować z dzieckiem, ale nie narzucać się mu, tłumaczyć dziecku i interpretować skomplikowany dla niego świat, prezentować postawę gotowości do pomocy, aby umożliwić mu radość samodzielnej pracy w myśl podstawowej maksymy wzajemnych relacji Pomóż mi zrobić to samodzielnie.
Aspekt dynamiczny przygotowanego otoczenia to przede wszystkim zasady pedagogiczne i formy pracy:

– zasada indywidualizacji – realizacji tej zasady służy zróżnicowana wiekowo grupa dzieci, przykładanie dużej wagi do obserwacji dzieci, określenie aktualnych umiejętności, preferencji, zainteresowań, uzdolnień, w celu poznania rozwoju dziecka, dla stymulacji rozwoju, wychwycenie okresów wrażliwych na dane oddziaływanie;

– zasada samodzielności – sprzyja jej:

– dostępność wszystkich materiałów (dzieci samodzielnie biorą i odkładają je na miejsce),

– samodzielne rozwiązywanie zadania bez możliwości naśladowania innego dziecka,

– samodzielne wybieranie zadań umożliwia izolacja trudności i stopniowanie trudności w materiale,

– „wbudowanie” kontroli błędów w materiał uniezależnia od dorosłych, buduje poczucie wiary we własne możliwości, rozwija motywację do działania,

– oswajanie z możliwością popełniania błędów.

– zasada swobody i wolności w działaniu

– swobodny wybór materiału , rodzaju aktywności,

– swobodny wybór miejsca (dywanik, stolik, sala),

– swobodny wybór czasu (dziecko wybiera najlepszy dla siebie czas na aktywność),

– wybór formy pracy (indywidualna lub w grupie).

Tak rozumiana swoboda uczy decydowania, planowania pracy, przyzwyczaja do odpowiedzialności za jej organizację, przebieg i wykonanie. Dziecko musi respektować wolność innych dzieci i nauczyciela. Prawo do wolności i swobody ograniczone jest takim samym prawem innych dzieci – ważne jest kierowanie się nie tylko własnym interesem, ale dobrem innych osób. W metodzie Montessori nie stosuje się rywalizacji – preferuje się pracę indywidualną i współpracę. Nie stosuje się tradycyjnego oceniania, nagród i kar – nagrodą dla dziecka jest radość z samodzielnie wykonanej pracy.

– zasada ograniczenia

– ograniczenie miejsca pracy (jeden materiał na stoliku),

– materiał w jednym egzemplarzu (dziecko uczy się czekać, cierpliwość!),

– ograniczenie dostępu do nauczyciela;

– zasada ładu i porządku

– utrzymywanie porządku w sali,

– wszystko ma swoje miejsce – logicznie i przejrzyście zorganizowana sala i ułożony materiał,

– porządek zawarty w budowie materiału – przejrzystość, estetyka, porządek otoczenia – główny środek motywujący do budowania porządku wewnętrznego,

– dziecko pracuje tylko z jednym materiałem,

– porządek zewnętrzny buduje porządek wewnętrzny,

Wolność i porządek to dwie zasady wzajemnie się uzupełniające.

Formy pracy z Rodzicami

W celu intensyfikacji współpracy wszystkich podmiotów wychowania oraz w celu wspomagania rodziny w ich podstawowym zadaniu szkoła proponuje:

– wstępne indywidualne spotkania informacyjne dla rodziców zainteresowanych zapisem dziecka,

– zebrania informacyjne o pracy z dzieckiem w systemie pedagogicznym,

– indywidualne rozmowy z nauczycielami w ciągu roku szkolnego o osiągnięciach, zachowaniach i problemach dzieci,

– współpracę ze specjalistami (psycholog, logopeda),

– udział w kursach informacyjnych,

– obserwacje codziennej pracy dzieci z materiałem Montessori,

– dostęp do artykułów, publikacji dotyczących metody Montessori,

– zajęcia otwarte,

– możliwość szerszego dostępu do wiedzy o pracy metodą Montessori na stronie internetowej,

– udział w wycieczkach, w uroczystościach przedszkolnych.

Metody wychowania w systemie pedagogicznym Montessori
Metody asymilacji wiedzy:

– rozmowa,

– pokaz zwany „lekcją podstawową”*,

– opis i opowiadanie połączone z pokazem i eksperymentami, zwane „opowiadaniem kosmicznym”,

Metoda słowna zwana lekcją trójstopniową.

Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy:

– praca z materiałami tekstowymi,

– gry dydaktyczne (gry słowne, gry matematyczne)

– praca własna z materiałem rozwojowym we wszystkich obszarach edukacyjnych,

– metoda własnego działania i powtarzania,

– metoda laboratoryjna,

– metoda definiowania połączona z działaniem i obserwacją,

– metoda znaku i przypowieści stosowana w wychowaniu religijnym.

Metody waloryzujące:

– inscenizacje,

– eksponowanie (taśmy czasu, dzieła literackie, wytwory ludzkiej działalności)

Metody praktyczne:

– ćwiczenie ciszy zwane „lekcją ciszy”,

– ćwiczenia koncentracji uwagi,

– ćwiczenia z materiałem rozwojowym,

– ćwiczenia ruchowe na linii

– gry i zabawy ruchowe.

Formy organizacyjne
W systemie pedagogicznym Marii Montessori podstawowymi formami organizacyjnymi pracy jest praca indywidualna i praca w małych grupach (gry z wykorzystaniem materiału dydaktycznego –  celem których jest powtórzenie w formie zabawowej pewnych ćwiczeń, ćwiczenia koncentracji, zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu). Maria Montessori proponuje także trzy formy lekcji – podstawową, trójstopniową i ciszy, które ze względu na specyfikę sposobu pracy zalicza się równocześnie do metod kształcenia.

lekcja podstawowa – indywidualne spotkanie nauczyciela z dzieckiem, zapoznanie z zasadami pracy i konkretnym materiałem.

DANE ADRESOWE

SZKOŁA PODSTAWOWA
PARTNER INTERNATIONAL PRIMARY SCHOOL
oddziały przedszkolne, integracyjne, sportowe, dwujęzyczne
IM. MARII MONTESSORI W RADOMIU

ul. TRAUGUTTA 34
TEL: +48 48 36 350 95
                                           mobile: 513 14 14 30
E-MAIL: montessori.radom@gmail.com

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
MICHAŁ TARKA
iod.montessori@gmail.com

MISJA


PODSTRONA 20       PODSTRONA 21        PODSTRONA 22        PODSTRONA 23        PODSTRONA 24


Naszą misją jest stwarzanie dzieciom warunków i możliwości rozwoju w specjalnie przygotowanym otoczeniu tak, by mogły rozwijać drzemiący w nich potencjał twórczy oraz budować solidny fundament do dalszego rozwoju i życia we współczesnym świecie. Chcemy dostarczyć dziecku okazji do rozwijania zdolności interpersonalnych w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi.

Drogowskazem dla nas jest pedagogika dr Marii Montessori, która odnosi się z wielkim szacunkiem do pracy, jaką musi wykonać dziecko w procesie dorastania. „Pomóż mi zrobić to samodzielnie” – te słowa, które stały się mottem Montessori są dla nas wskazówką jak należy wspierać dziecko w jego rozwoju.

Poprzez stworzenie anglojęzycznego środowiska podczas zabaw, zajęć dydaktycznych, posiłków, spacerów oraz w formie lekcji chcemy dać dzieciom możliwość naturalnego przyswojenia języka, który jest kluczem do współczesnego świata.

GALERIA


KLIKNIJ W WYBRANĄ KATEGORIĘ ABY OBEJRZEĆ GALERIĘ ZDJĘĆ


2019

Pasowanie na starszaka 14.10.2019

Dzień przedszkolaka 21.09.2019

 

2018

„Barwy dziecięcych losów. Mali bohaterowie lektur w kulturze i sztuce” – wycieczka do muzeum 30.05.18

Festyn rodzinny 24.05.18

Naukowe inspiracje w Centrum Nauki Kopernik 19.05.18

Piknik nad zalewem Borki 10.05.18

A może twarożek – przyrządzamy zdrową przekąskę  6.04.18 

Edukacja kosmiczna – stroje regionalne 9.04.18

Mączne inspiracje – polskie zboża 12.04.18

Spotkanie wielkanocne 27.03.18

Kiermasz wielkanocny 27.03.18

Edukacja kosmiczna – Rzeki w Polsce

X Radomski Festiwal Nauki 20.03.18r.

Edukacja kosmiczna – Zwierzęta w Polsce

Edukacja kosmiczna – mapa Polski

Tworzymy, budujemy, konstruujemy

Międzynarodowa Wystawa Budowli z klocków Lego 22.02.18

Bal karnawałowy – ZAczytani 8.02.18

Dzieci w Montessori poznają Polskę 31.01.18

Porozmawiajmy o naszym patronie – Maria Montessori 9.01.18

Noworoczny spacer 9.01.18

2017

Jasełka w naszej szkole 20.12.17

Z wizytą w Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu 19.12.17

Mikołajki 6.12.17

Z wizytą w fabryce bombek 24.11.17

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości 9.11.17

Wystawa „Magiczny świat Harry’ego Pottera” 26.10.17

„Muzyka to najlepsza medycyna” – Dzień Muzyki 25.10.17

Dzień Papieski 24.10.17

Tropiciele – sportowcy 19.10.17

Pasowanie na Ucznia 19.10.17

Pierwsza pomoc 29.09.17

Tygryski świętują Dzień Chłopaka 29.09.17

Światowy Dzień Drzewa – tworzymy EKO-DRZEWO 28.09.17

Cambridge Day – językowy zawrót głowy 27.09.17

Cambridge Day w szkołach im. Marii Montessori w Radomiu – artykuł Radia Plus – warto posłuchać

Bezpieczeństwo na drodze. Pierwsza pomoc. Numery alarmowe 18-22.09.17

Wyjazd integracyjny do Stadniny Koni w Lesiowie 21.09.17

Promocja czytelnictwa w naszym przedszkolu 13.09.17

Tygryski zapraszają na bal 15.09.17

Szukamy oznak jesieni 13.09.17

Wycieczka do Muzeum Wsi Radomskiej – warsztaty manualne

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 04.09.17

Akcja Zima 2017